Over ons

School en leerling
Vosheuvel Groen bestaat uit leerlingen van de vso-afdelingen van de Dr. V Voorthuysenschool en de Koningin Emmaschool. Beide scholen zijn gehuisvest op het terrein van de Vosheuvel naast de kinderboerderij in Amersfoort. De genoemde scholen geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Leerlingen van 4 t/m 20 jaar bezoeken onze scholen en komen uit Amersfoort en verre omgeving.

Vanaf 12 jaar zitten onze leerlingen op de afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Zij zitten in een eigen mentorgroep. Vanuit deze mentorgroep volgen zij veel praktische vakken.  In de oriëntatiefase (12-14 jarigen) is er een brede kennismaking met bijna alle verschillende vakken. Richting de eindgroepen in de uitstroomfase komen leerlingen in een profiel terecht. In grote lijnen komt dit neer op een toekomst in de horeca,  de techniek, de interieurverzorging of in het groen. Eén van de praktische vakken bij ons op school is het vak “kas/tuin”.

Doelen
Wij hebben voor al onze vso-leerlingen leerlijnen gemaakt. Wij gaan uit van drie “stromen”. We besteden aandacht aan tuinaanleg, plantenteelt en tuin verzorgen. Voor onze leerlingen hebben we een programma gemaakt “het jaar rond”.  Daarbij houden we rekening met de leeftijd, de interesse, de motorische vaardigheden en de eventuele uitstroom van de leerlingen. De doelstelling zijn daarom ook heel divers. Een paar voorbeelden:
Een parcours rijden met een kruiwagen of steekkar.
Onder begeleiding een opdracht uitvoeren gedurende 10 minuten.

Werkwijze
Ons vak leent zich bij uitstek om de “handen uit de mouwen” te steken.