Over ons

School en leerling
Vosheuvel Groen bestaat uit leerlingen van de vso-afdeling van BeekdalVSO. Onze school is gehuisvest op het terrein van de Vosheuvel naast de kinderboerderij in Amersfoort. Op onze school wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Leerlingen van 4 t/m 20 jaar bezoeken ons schoolgebouw. De leerlingen van 4 t/m 12 jaar zitten op de s.o.-afdeling de Klimboom, onderdeel van de Meerkring. De leerlingen vanaf 12 jaar gaan naar het “voortgezet onderwijs” op BeekdalVSO, onderdeel van ‘s Heerenloo Onderwijs. Onze leerlingen komen uit Amersfoort en verre omgeving.

Vanaf 12 jaar zitten onze leerlingen op de afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Zij zitten in een eigen mentorgroep. Vanuit deze mentorgroep volgen zij veel praktische vakken.  In de oriëntatiefase (12-14 jarigen) is er een brede kennismaking met bijna alle verschillende vakken. Richting de eindgroepen in de uitstroomfase komen leerlingen in een profiel terecht. In grote lijnen komt dit neer op een toekomst in de horeca,  de techniek, de interieurverzorging of in het groen. Eén van de praktische vakken bij ons op school is het vak “kas/tuin”.

Doelen
Wij hebben voor al onze vso-leerlingen leerlijnen gemaakt. Wij gaan uit van drie “stromen”. We besteden aandacht aan tuinaanleg, plantenteelt en tuin verzorgen. Voor onze leerlingen hebben we een programma gemaakt “het jaar rond”.  Daarbij houden we rekening met de leeftijd, de interesse, de motorische vaardigheden en de eventuele uitstroom van de leerlingen. De doelstelling zijn daarom ook heel divers. Een paar voorbeelden:
Een parcours rijden met een kruiwagen of steekkar.
Onder begeleiding een opdracht uitvoeren gedurende 10 minuten.

Werkwijze
Ons vak leent zich bij uitstek om de “handen uit de mouwen” te steken.

Een aantal leerlingen volgen de opleiding tot het certificaat “Werker in het Groen.”